EnglishČeskywww.expertkouc.czinfo@expertkouc.cz+420 775 334 983

PhDr. Andrea Šmejkalová
Váš osobní kouč

NOVINKY

kontakt
Kdo se na mě může obrátit

Odbornící věří, že koučování je efektivním nástrojem nejen pro řešení pracovních, ale také osobních témat. Není výjimkou, že se obě oblasti prolínají. Typickým příkladem je například snaha o nalezení rovnováhy mezi rodinným a pracovním časem apod. Na nezávazné schůzce před zahájením samotného koučovacího procesu většinou s klientem vyhodnotíme, zda se téma "hodí na koučování", či zda jsou případně vhodnější jiné metody (např. mentoring, terapie atd.) 

Koučování na klienta klade jeden důležitý požadavek, bez jehož splnění je dosažení optimálních výsledků velice obtížné a oboustranně náročné. Je třeba, aby klient se svým tématem chtěl, nebo alespoň musel "něco dělat". Chuť pustit se do akce se bude v průběhu jednotlivých setkání navyšovat, je však třeba, aby prvotní impuls k oslovení kouče pocházel od klienta. Tím již udělal první krok na cestě tam, kde se chce ocitnout.

 

Domnívám se, že každý člověk, ať už se jedná o úspěšného generálního ředitele velké společnosti, který by se ještě rád dále rozvíjel, ženu vracející se na pracovní trh po mateřské dovolené, studenta, který se musí rozhodnout, na jakou školu podat přihlášku, či kohokoliv jiného v situaci, která se mu jeví jako nepřehledná a zátěžová, v situaci spojené s výzvou či v takové, která se zdá být téměř neřešitelná.... Každý člověk by si měl koučování vyzkoušet na vlastní kůži a udělat si nezávislé závěry o tom, jak moc mu pomohlo a prospělo.

 

Proto se prosím neostýchejte obrátit se na mě i v případě, nejste-li si jistí, zda je Vaše téma "vhodné".

 

Riskujete jen své vlastní zlepšení. 

Nothing could be worse than the fear that one had given up too soon, and left one unexpended effort that might have saved the world.
Jane Addams
Klára Englertová

Styl práce, který je pro Andreu typický nejen v koučování, je její schopnost postupovat systematicky. V koučování tato schopnost představuje především plné zmapování tématu. Já osobně z pozice klientky pak nejvíce oceňuji její originální otázky, které do rozhovoru vnáší nejen zajímavá zamyšlení, ale také dávku kreativní energie.

 

Klára Englertová

life coach

Hlavním problémem je, že slovo "koučování" je stále víc používané ve světě byznysu, ale lidé často nevědí, o co se skutečně jedná.
www.abetterperspective.com

multi-upload

Proč si vybrat koučování


"Pokud věříte, že něco dokážete nebo nedokážete, pak máte většinou pravdu." (Henry Ford)

 

Velmi účinnou formou podpory osobního rozvoje, která si klade za cíl zvýšit pravděpodobnost dosážení toho, oč usilujeme, je koučování. Jedná se o metodu, jejíž kořeny můžeme najít u sportovních trenérů a která se v krátké době rozšířila do mnoha dalších oblastí života - zejména těch, v nichž nám jde o výkon, zlepšení se, vytvoření strategií, nalezení optimálních řešení, plánování, rozhodování a další možné cíle. 

 

Představte si, že můžete dosahovat vysněných cílů v kratším čase, s větším prožitkem, pocitem uspokojení, a také s větší chutí do svých projektů, ať už jsou jakékoliv. Jak se Vám bude ráno vstávat, až tohoto stavu dosáhnete? 

 


multi-upload

VÝSLEDEK = MOTIVACE x ČAS


Klasický "koučovací vzorec" praví, že VÝSLEDEK = MOTIVACE x ČAS. Většina lidí věnuje nadměrné množství času úkolům, do jejichž realizace se jim ani za mák nechce. Ovšem, čím delší dobu nad nimi stráví, tím spíše se přiblíží dobrému výsledku. Tak je to například se školní docházkou. Děti mívají občas jen malou motivaci každý den usedat do lavic a pomalu vstřebávat další látku. Tím více času pak samozřejmě musí učením se ve škole a následně doma trávit, abychom dostali v naší rovnici optimální výsledek. Je tento způsob učení smysluplný? A pokud ne, existuje snad jiná možnost? Jen si to představte. Paretův princip vysvětluje, že 80% výkonu odvádíme ve 20% stanoveného času. A zbylých 80% našeho času…? Co když se na celou situaci podíváme z druhé strany a místo velkých časových investic se postaráme o růst své vnitřní motivace? 

 

Jedním z principů koučování je probouzení zájmu a zvyšování vnitřní motivace k výkonu. Věříme, že pokud je naše motivace vyšší, ke kýženému výsledku nám pak bude stačit menší množství času a naše cesta k cíli bude efektivnější a pro nás příjemnější. Odstraňování nežádoucích automatismů, které jsme si postupně v sobě vytvořili, vzrůstání kapacity k prožitkům, navyšování tvořivé energie a posilování pocitu odpovědnosti a kontroly nad svými akcemi jsou další důležité aspekty koučovacího procesu. Jeho samotnému zahájení obvykle předchází nezávazná schůzka, tzv. nulté sezení, jehož hlavní náplní je konkretizace zakázky a organizačních záležitostí. Pokud vyústí v oboustranně přijatelnou dohodu, následuje obvykle 3 - 7 jednotlivých, hodinu trvajících, setkání (tzv. sezení) v průběhu přibližně šesti měsíců. Koučovací proces celkově vede k poznání vlastních možností, k vytvoření schopnosti nalézat zdroje k lepšímu využívání vlastního potenciálu atd. Klient si v průběhu také osvojuje principy koučinku a je tak po ukončení série sezení připraven k jejich samostatnému využívání ve formě sebekoučování. 

 


multi-upload

Princip rovnosti


Koučování, které vyrůstá z psychologie, je procesem, jehož nezbytnými součástmi jsou schopnost strukturovat myšlenky klienta a vést jej k vytyčenému cíli, umění naslouchat, pokládat ve správnou chvíli trefné a tvořivé otázky, reflektovat to, co klient popisuje, a dávat přínosnou zpětnou vazbu. Staví na rovnosti rolí kouče a klienta, kteří spolupracují na vytváření dobře vymezených cílů a strategií k jejich dosahování. 

 

I dnes se stále můžeme setkat s tím, že služba, inzerovaná jako koučování, je ve skutečnosti některou z dalších forem práce s lidmi (mentoring, poradenství, instruování, psychoterapie) a se skutečným koučováním má bohužel společného jen velmi málo. Kouč by rozhodně neměl klientovi sdělovat hotová řešení, udělovat mu rady či jeho nápady a podněty hodnotit. Naopak ví, že řešení, které se díky kreativitě, již koučovací proces stimuluje, vynoří z hloubi klientova (pod)vědomí, je to nejvíce energizující, a klient jej tak realizuje úspěšně a s mnohem větší pravděpodobností a trvalejším účinkem než ty možnosti, které si sám nezvolil. 

 


multi-upload

Vy. Jen lepší.


Koučovat někoho pro mě znamená využívat maximálně jeho vlastního potenciálu k naplnění jím stanovených cílů. 

 

Jako kouč nejsem expertem na vás a váš život, a dokonce ani na specifika vaší práce. Tím jste a vždy zůstanete jen vy.

 

Vyznám se však v metodě koučování a cítím velkou zodpovědnost za správnost procesu,

 

na jehož konci stojíte opět VY. Jen lepší.